انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری

گروه تحقیقاتی طلوع (TMRG) با داشتن کادری مجرب در حوزه تحلیل های آماری پرسشنامه ای و انواع آزمون‌ها آماري در تدوین فصل چهار پایان نامه، به دانشجویان خدمات حرفه ای مشاوره و آموزش نرم افزارهای مختلف را ارائه می دهد. خدمات ما شامل مشاوره و آموزش تحلیل آماری با نرم افزارهای مختلف می باشد:

 انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار SPSS

با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس می توانیم آمار توصیفی و استنباطی را انجام دهیم. برای سنجش جمعیت شناختی، از آمار توصیفی در SPSS استفاده می شود. همچنین برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون های همبستگی پیرسون (توزیع داده نرمال) یا اسپیرمن (توزیع داده غیرنرمال) استفاده می گردد، و در نهایت برای سنجش تاثیرات از آزمون رگرسیون خطی یا چندگانه استفاده می شود.

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Vensim

این نرم افزار برای سنجش طول زمان استفاده می گردد. وقتی بخواهیم برای مدت ۱۰ سال تخمین بزنیم که روند فروش در ۱۰ سال آینده چقدر خواهد بود؟ از این نرم افزار می توانیم به رشد یا نزول فروش پی ببریم.

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار LINGO

توسط نرم افزار لینگو روش تحلیل پوششی داده ها DEA قابل مدلسازی و انجام است. در این روش ما با چند واحد تصمیم گیرنده (DMU) مواجه هستیم که هر یک با مصرف برخی ورودی ها، خروجی هایی را تولید می کند. در نهایت هدف اصلی این روش محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده و ارائه راهکار برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا است.

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Lisrel

نرم افزار لیزرل از انواع نرم افزارهای مدل های معادلات ساختاری است و برای داده های نرمال استفاده می شود. مدل‌های مرسوم در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) درواقع متشکل از دو بخش هستند. مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می کند و مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری بهره های زیادی دربر دارد که مهمترین آن ها عبارت است از: الف) تخمین روابط چندگانه ب) قابلیت سنجش متغیرهای مشاهده نشده  ج) تخمین و محاسبه خطای اندازه‌گیری د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی ه) آزمون روابط جعلی و غیرواقعی.

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Smart PLS

نرم افزار پی ال اس اسمارت از انواع نرم افزارهای مدل های معادلات ساختاری است و برای داده های غیرنرمال استفاده می گردد.  تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا فقط از طریق این نرم افزار میسر است. لذا امکان انجام تحلیل عاملی مرتبه دوم به بالا از طریق نرم افزار هایی مثل Amos و Lisrel مقدور نیست و فقط از طریق نرم افزار Smart PLS امکان پذیر می باشد.

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Amos

نرم افزار آموس، از نرم افزارهای مدل معادلات ساختاری است برای داده های نرمال استفاده می شود. مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار ایموس در محیطی با قابلیت گرافیکی بالاتر و برای نمونه هایی با حجم بزرگ صورت می پذیرد. مدل‌های مرسوم در مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) در واقع متشکل از دو بخش هستند: مدل اندازه‌گیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سوالات) مربوطه را بررسی می‌نماید. مدل ساختاری که نشان می‌دهد چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند.

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار MATLAB

نرم افزار متلب را می توان به مانند یک ماشین حساب بسیار پیشرفته دانست. این نرم افزار دارای مجموعه ی عظیمی از توابع آماده است که شما را در فرآیند محاسبات یاری می کند. امکان طراحی رابط کاربری و دریافت خروجی ها در قالب نمودارها و جداول مختلف یکی دیگر از قابلیت های مهم این نرم افزار می باشد. این نرم افزار دارای کاربردهای زیادی است که از مهم ترین آن­ها می توان به بهینه سازی سبد سهام و پیش بینی قیمت سهام اشاره کرد.

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار  GIS

به سبب گسترش فناوری های رایانه ای در دهه اخیر، سیستم اطلاعات جغرافیایی، امکان نگهداری به روز داده‌های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده‌های مختلف را فراهم آورده است. امروزه نرم افزار GIS برای تحقیقات علمی، مدیریت خدمات شهری، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ‏ریزی های توسعه ای به کار گرفته شده است. فناوری  جی آی اس با جمع آوری و تلفیق اطلاعات، با تصویر سازی و استفاده از آنالیزهای جغرافیایی، اطلاعات را برای تهیه نقشه ها فراهم می کند.

گروه تحقیقاتی طلوع (TMRG) کلیه پروژه های دانشجویی و تحقیقاتی و راهنمایی در مورد پایان نامه های دانشجویی در زمینه های سیستم اطلاعات جغرافیایی، وب  GIS، موبایل GIS و … را انجام می دهد.

مشاوره و انجام  پروژه های GIS  در تمامی زمینه ها از جمله:

  • طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) سازمانی
  • توسعه نرم افزاری Desktop و Mobile و سامانه تحت وب (WebGIS)
  • طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعات مکانی
  • اجرا و پیاده سازی تحلیل های مکانی مربوط به پروژه های منابع طبیعی و برنامه ریزی شهری مانند مکانیابی، مسیریابی
  • انجام کلیه پروژه‌های مکان یابی و درون یابی و تهیه نقشه های مرتبط
  • تهیه نقشه ها در زمینه های مختلف از جمله: محیط زیست، جغرافیا (شهری و روستایی)، باستان شناسی و …
  • اجرای مدل در GISدر AHP, ANP, VIKOR, TOPSIS, ELECTER, SAW
  • تبدیل نقشه های CAD به لایه های GIS  دارای مختصات
  • و…

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Excel و SuperDecision:

تکنیک های مختلفی از تصمیم گیری با معیارها و گزینه های چندگانه (MCDM & MADM) توسط این نرم افزارها قابل انجام است که از جمله این تکنیک ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

روش تحلیل سلسله مراتبی  (AHP)

روش فرآیند تحلیل شبکه  (ANP)

در روش تاپسیس (TOPSIS)  محاسبه فاصله ریاضی گزینه ها از نقاط مطلوب مثبت و منفی است.

در روش دیمتل (DEMATEL) تأثیر و تأثر شاخص ها بر همدیگر محاسبه میشود و درنهایت شاخص های پژوهش در دو گروه علی و معلول دسته بندی می شوند.

تمامی روش های تصمیم گیری چند معیاره فوق در محیط های قطعی و فازی قابل انجام می باشند. معمولاً در مورد موضوعاتی که قطعیت آنها به مراتب کمتر است از فواصل و اعداد فازی جهت محاسبات استفاده می شود.

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار STATA

کاربرد اصلی نرم افزاراستتا در رشته اقتصاد است ولی در رشته های مالی و حسابداری نیز استفاده می شود. مدلهاي مختلف رگرسيون و تخمین مدل های اقتصادسنجی سری زمانی، پانل و مقطعی از کاربردهای نرم افزار استتا می باشد.

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Eviews

تخصص و کاربرد اصلی نرم افزار ایوییوز در رشته اقتصاد است ولی در رشته های حسابداری و مالی نیز به شکل گسترده ای وارد شده است. تحليل هاي آماري پنل ديتا، انواع مدل رگرسيون، سري زماني، آزمون هاي هاسمن چاو، تحليل سري زماني هاي اقتصادي و … از کاربردهای نرم افزار ایوییوز می باشد.

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار R

نرم­ افزار آر در رشته­ های مختلفی کاربرد دارد و قابل استفاده در رشته­ های مالی، حسابداری و اقتصاد است. از جمله کاربردهای این نرم افزار بهینه سازی سرمایه­ گذاری و تخمین مدل های اقتصاد سنجی است.

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار MINITAP

از جمله کاربردهای نرم افزار مینی تب نرم افزار آزمون هاي آماري نرمال سازي متغيرها، رگرسيون، انواع نمودارهاي آماري می باشد.

گروه تحقیقاتی طلوع علاوه بر انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزارهای مذکور، می تواند در نرم افزارهای ذیل نیز ارائه خدمات نماید.

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Microfit

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار EQS

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار COMFAR

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار OXMETRICS

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار GAMS

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار SAS

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار STATISTICA

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Splus

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Microfit

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Mapple

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Axume

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار PHStat

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار SigmaPlot

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار DE

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار PQ Method

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار GeoDa

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار FX Equation 4.004.5

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Nonlinear Regression Analysis CurveFitter 4.5.3

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار ProKalc 7.9f

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار GA Solver

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Fuzzy Topsis Solver

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Gretl

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار RATS

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار CATS

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Algebra Equation Solver

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار WINQSB

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار SHAZAM 14

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Algebrator 4.2 Build

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Aptech GAUSS 10.0.0.1276

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Basic Math Solved! 2008

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار Golden Software Grapher 9.1.536

انجام تحلیل آماری پایان نامه ارشد و رساله دکتری با نرم افزار MathMagic Personal Edition 3.64.41


همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.


  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .